Category Archives: Warehousing ecommerce

Wecommerce : Start up Good4Hair

Good4Hair is een start-up dat middels een webwinkel allerlei haarprodukten, of daaraan gerelateerd, wil verkopen. Good4Hair heeft contact opgenomen met Indicia / Versteijnen om een full service concept te implementeren. Van creatie tot levering aan de consument en alle tussenliggende stappen. De volgende doelen zijn gerealiseerd:
  • Nieuwe webwinkel (indicia)
  • Koppelingen webwinkel / Good4Hair
  • Fysieke inrichting webwinkel in het EDC van Versteijnen...
LEES MEER

Project Van lokale retailer naar landelijke etailer

De klant: een lokale succesvolle retailer wilt met nieuw eigen merk /label de landelijk markt bedienen. De ondernemer heeft veel kennis van retailen, klanten en producten maar weinig kennis van logistiek. Hierbij zullen we meerdere scenario’s uitwerken waarbij we het stappenplan uitwerken om een webshop te beginnen tot en met de uitrol naar het logistieke proces. Daarnaast...
LEES MEER

Project WeCommerce

Binnen “We commerce” wordt meerdere projecten uitgewerkt waarbij connectivity en edi tussen een winkel en een webwinkel worden uitgewerkt. Het uitwisselen van data tussen verschillende bron systemen is essentieel voor een succesvol business concept. Juist hier ondervinden de meeste retailers problemen. Ook de integratie met ware housing en transport is een belangrijk aandachtspunt. Dit facet...
LEES MEER