UVT

Tilburg University inspireert haar staf en haar studenten om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Wij doen dit door scholing en vorming van jonge mensen tot personen die verantwoordelijke posities in de maatschappij kunnen bekleden, door het aanbieden van levenslang en na-ervaringsonderwijs en door de resultaten van haar onderzoek. Wij onderhouden intensief contact met de samenleving, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Tilburg University is geworteld in de christelijke en humanistische tradities van de Europese cultuur. Van daar uit bieden wij met een open blik op andere culturen en tradities ruimte aan wetenschapsbeoefening, reflectie en levensbeschouwing. Tilburg

University streeft er naar om op al haar wetenschapsgebieden”

• Economie en bedrijfswetenschappen
• Rechtsgeleerdheid
• Sociale wetenschappen
• Geesteswetenschappen
• Theologie

een prominente positie in te nemen. Wij behoren op onderdelen tot de beste van Europa en willen deze positie waar mogelijk uitbouwen.