INTERNET LOGISTIEK

Transport en logistiek is een van de hardst getroffen sectoren in de huidige recessie. Ondernemers zien hun orders sterk afnemen en de winsten dalen. Vrachtauto’s staan stil en personeel raakt boventallig.

Uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het eerste kwartaal 2009 blijkt dat de bedrijvigheid binnen alle transport en logistieke bedrijven op het laagste niveau is beland sinds de eerste meting in 1995. Hierdoor is een hevige concurrentiestrijd losgebarsten om de gunst van de opdrachtgever. Prijzen staan onder druk en opdrachtgevers verbreken soms jarenlange relaties omdat ze elders een scherpere prijs kunnen krijgen. Wie geen buffer heeft, heeft moeite het hoofd boven water te houden.

Projecten binnen Internet Logistiek Midden Brabant

Downloads binnen Internet Logistiek Midden Brabant